Cottage Socks

80% Superwash Merino, 20% Nylon
349m / 115g;
382yds / 4oz